Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Θωμάς Σταρίδας...συνέχεια

Ψηφιδωτό...ή όταν η τέχνη συναντά τη σκέψη, το συναίσθημα, την αγωνία...